Deze opdrachtgevers kiezen CoachNetwerk voor de professionele ontwikkeling van hun medewerkers:

Werken met verschil


De waarde van diversiteit voor mensen en organisaties 

Auteur: Daan Limburg & Ilse Engwirda

daan.limburg@coachnetwerk.nl

Net als de samenleving worden ook organisaties steeds diverser: niet alleen qua etnische achtergrond, maar ook wat betreft de verhouding man/vrouw, jong/oud en hoog-/laagopgeleid. Werken met diversiteit is daarom geen vraag of keuze meer, maar een onvermijdelijkheid. Een onvermijdelijkheid met positieve mogelijkheden, aangezien er in het werken met verschil meerwaarde kan ontstaan, zowel op persoonlijk, relationeel als organisatieniveau. Dat gaat echter niet vanzelf, je moet eraan werken. Dit boek stimuleert de lezer om zichzelf te ontwikkelen in deze “levenskunst van de toekomst”.
Werken met verschil laat zien waarom mensen zoveel moeite hebben met het omgaan met verschillen, geeft inzicht in de waarde die verschillen kunnen hebben en geeft handvatten hoe je daar beter mee om kunt gaan. Aan de hand van herkenbare thema’s zet het boek aan tot zelfreflectie en persoonlijke ontwikkeling. Het biedt tips en oefeningen om zelf te werken met de moeilijkheden en mogelijkheden van diversiteit. 

Terug naar overzicht boeken