Deze opdrachtgevers kiezen CoachNetwerk voor de professionele ontwikkeling van hun medewerkers:

Burn-out

Burn-out is het eindstadium van langdurige roofbouw op lichaam en geest. Er zijn drie samenhangende kenmerken te onderscheiden:

  • Mensen zijn emotioneel en lichamelijk uitgeput wat kan leiden tot gevoelens van frustratie en depressie;
  • De betrokkenheid bij mensen (privé en zakelijk) en de kwaliteit van hun werkzaamheden nemen af;
  • Men heeft het gevoel zelf niet meer goed te functioneren hetgeen resulteert in een negatief zelfbeeld.

Het coachtraject met een burn-out professional bestaat uit het samen ontwikkelen van een gezond patroon met rust en ontspanning, het achterhalen hoe het tot een burn-out heeft kunnen komen, vaststellen wat er nodig is aan veranderingen in zowel de omgeving als het functioneren van de coachee en tot slot de realisatie van een gezonde levensbalans.

Een artikel over stressbestendiger door mindfulness vindt u hier
Het kan zinvol zijn een vitaliteitscheck te doen.