Deze opdrachtgevers kiezen CoachNetwerk voor de professionele ontwikkeling van hun medewerkers:

Coachend leidinggeven

Op steeds meer plekken in de organisatie wordt leiding gegeven vanuit de attitude van coachend leidinggeven.

De externe coach helpt de coachee bij het integreren van de twee regelmatig conflicterende stijlen: leiding geven en coachen. De twee stijlen hebben in zich dat zowel de middelen als de beoogde doelen niet altijd congruent zijn:

  • De leidinggevende (tevens coach) werkt met resultaatafspraken en beoordelingen en rekent op resultaten af. 
  • De coach (tevens leidinggevende) werkt aan het wekken van een intensieve vertrouwensband waardoor werken aan gedragsverandering en beperkende gedachten mogelijk wordt. Daar mag afrekenen op basis van resultaat geen onderdeel van uitmaken.

De coach helpt bij het hanteren van de dualiteit die de coachend leidinggevende daarin ondervindt.
Naast individuele coaching is hier ook een training in te volgen.