Deze opdrachtgevers kiezen CoachNetwerk voor de professionele ontwikkeling van hun medewerkers:

Competentie-ontwikkeling

Op allerlei gebieden moeten medewerkers nieuwe competenties bijleren.

De inspanning van de competentiecoach is gericht op het door coachee doorgronden en verwerven van gedrag, gevoel en gedachten behorend bij bepaalde vaardigheden, of combinaties daarvan.
De coach kan ook worden ingeschakeld bij het in beeld brengen van de gewenste profielen die bij bepaalde functies horen en hoe die te verwerven zijn.