Deze opdrachtgevers kiezen CoachNetwerk voor de professionele ontwikkeling van hun medewerkers:

Conflict coaching

Van medewerkers wordt een correcte omgang verlangd met conflicten in hun organisatie.

De conflictcoach helpt bij het ontwikkelen van conflictbestendig en conflictvaardig gedrag en kan eventueel bijstaan bij het oplossen van een concreet conflict.
Een artikel over conflict coaching vindt u hier.