Deze opdrachtgevers kiezen CoachNetwerk voor de professionele ontwikkeling van hun medewerkers:

Interne coach - leergang

 

Aanleiding

André heeft een conflict met zijn collega Corrie. Dit conflict loopt zo hoog op, dat Corrie zich ziek meldt. Dat betekent dat André tijdelijk het werk van Corrie erbij moet doen. Omdat André zich behoorlijk gestrest  voelt, maakt hij een afspraak met de interne coach. In de coachgesprekken kan hij leren om te gaan met zijn gevoel van overbelasting. Daarnaast komt het conflict met Corrie ter sprake.
De coach van André bespreekt met hem de ontstane situatie en zet André aan tot reflectie. André realiseert zich dat hij behoorlijk perfectionistisch is en dit ook verwacht van zijn omgeving. Door zijn lat wat lager te leggen, leert hij het werk van Corrie beter te waarderen en heeft hij minder kritiek. Daarnaast kost zijn werk hem minder tijd, zodat het gevoel van stress in de loop van de weken afneemt.
Wanneer binnen een organisatie medewerkers ergens in vast lopen, kunnen een paar gesprekken met een interne coach iemand weer vooruit helpen.
In de situatie van André gaat het om een moeizame werkrelatie met een collega. Het kan ook gaan om een probleem waar medewerkers zelf niet uitkomen of er kunnen spanningen zijn in het team.
Veelal is de aanleiding voor coaching de wens van een medewerker om zijn eigen kwaliteiten te willen ontdekken en zich verder te ontwikkelen.

Doel van de leergang

Je leert de houding, vaardigheden en kennis die een interne coach nodig heeft om medewerkers te kunnen coachen.

Voor wie?

Medewerkers op HBO of HBO+ niveau die geïnteresseerd zijn in coaching en dit intern in de organisatie willen inzetten. 

Inhoud

De leergang bestaat uit 3 blokken van 2 dagen.

Zowel in de leergang als voor de te zetten stappen in een coachtraject werken we volgens de methodiek van het zelfsturend leren. Hierdoor leer je wat coachen inhoudt en tevens ervaar je wat het leerproces voor jezelf betekent en wat hierin belangrijk is om te leren.

Blok 1

In blok 1 komen de basisvaardigheden voor de interne coach aan bod:
Wat is coachen? Wat maakt coachen anders dan adviseren? Hoe ziet een coachprofiel er uit? Hoe ga je in contact en hoe geef je aandacht aan de coachee? Op welke wijze ga je een vertrouwensrelatie aan? 
Daarnaast besteden we aandacht  aan reflectie en het vergroten van de zelfkennis. Vanuit welke normen en waarden handel je? Welke kwaliteiten zijn er en welke valkuilen kunnen je in de weg zitten?

Blok2

Tussen blok 1 en 2 oefen je met gesprekken. Welke ervaringen heb je opgedaan? Wat ging goed en waar zitten de belemmeringen? Welke overtuigingen spelen een rol?

Tevens gaan we in op het formuleren van de leervraag en besteden we aandacht aan de interactie tussen coach en coachee. Wat gebeurt er (niet) in de interactie tussen de coach en coachee? Hoe hanteert de coach overdracht en tegenoverdracht? Van welke thema’s  heeft de coach zelf nog iets te leren?

Enkele specifieke methodieken staan op het programma. 

Blok3

In blok 3 gaan we in op het vaststellen van doelen en het plannen van opties.
Hiervoor reiken we diverse werkvormen aan.
Daarnaast integreren we de voorgaande onderdelen uit de leergang. Van een eerste kennismaking,  een verkenning van de inhoud, via de inschatting van de lengte van een traject, afspraken maken en een coachcontract opstellen. Je leert omgaan met ‘weerstand’ bij de gecoachte. Ook al wil iemand graag gecoacht worden, dan toch is er kans op weerstand. Dat is een natuurlijk mechanisme. Hoe dit te (h)erkennen en er mee om te gaan?
Aan het eind van elk traject – en dus ook van deze training – is het belangrijk niet alleen te borgen wat is geleerd, maar ook goed af te ronden en afscheid te nemen.

Algemene gegevens

Duur: 6 dagen
Waar: nader te bepalen
Groepsgrootte: groepen van 6 - 10 deelnemers

Optioneel

Optioneel kunnen een of twee individuele coachsessies opgenomen worden in het programma.

Bereikbaar via

Voor meer informatie neem je contact op met Lidwien Kamp, lidwien.kamp@coachnetwerk.nl.