Deze opdrachtgevers kiezen CoachNetwerk voor de professionele ontwikkeling van hun medewerkers:

E-coaching onderzoek 

 

Participatie in onderzoek betreffende e-coaching

Project: versterken van interpersoonlijke leiderschapsvaardigheden met behulp van e-coaching.

E-coaching staat op dit moment enorm in de belangstelling. Het biedt voordelen, zoals de snelheid, de directe feedback, de lagere kosten en dat het contact met de coach kan plaatsvinden wanneer en waar de coachee wil. Vaak staat men er nog wat sceptisch tegenover; kan coaching wel effectief zijn zonder het persoonlijk contact en is lichaamstaal bij coaching niet van wezenlijk belang? Maar uit verkennend onderzoek blijkt dat online begeleidingsvormen net zo effectief kunnen zijn. Daarom participeert CoachNetwerk B.V. graag in een wetenschappelijk onderzoek van de Tilburg University. Deze heeft een unieke methode ontwikkeld om de interpersoonlijke vaardigheden van leidinggevenden te versterken. Deze methode wordt op dit moment onderzocht in de praktijk. 

Tijdbesparend, praktisch en resultaatgericht

Vanuit de praktijk en de wetenschap komt steeds meer bewijs dat coaching een efficiënte vorm is om mensen te ontwikkelen en aan te zetten tot leren. Echter, voor afdelings-, team- en lijnmanagers wordt coaching - vanwege de kosten en tijdsinvestering die dit met zich meebrengt - nog weinig ingezet. Terwijl de effecten groot zouden kunnen zijn, omdat juist deze groep in de dagelijkse praktijk andere medewerkers aanstuurt.

Om coaching voor deze categorie managers beschikbaar te maken is een speciale e-coachmethode ontwikkeld. Deze nieuwe methode combineert de succesvolle ingrediënten van executive coaching en e-learning. Hierbij wordt internet als belangrijkste communicatiemiddel ingezet. Dit heeft als voordelen dat de coaching plaats- en tijd onafhankelijk, kostenbesparend en laagdrempelig aangeboden kan worden. Bovendien kan de coachperiode worden ingekort en is deze aanpak zeer praktijkgericht (on-the-job) waardoor er sneller concrete resultaten worden bereikt.

Achtergrondinformatie:

De projectgroep staat onder leiding van prof. dr. Rob Poell (Hoogleraar HRD) en bestaat verder uit: dr. Marianne van Woerkom, drs. Anne Ribbers en drs. Alexander Waringa, allen verbonden als onderzoekers aan het departement Personeelswetenschappen van de Tilburg University. Het onderzoek wordt gefinancierd door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek
(NWO), afdeling Health (ZonMW).

Inmiddels is het onderzoek in het eindstadium aangekomen, wanneer er resultaten zijn zullen we ze mededelen.
Interesse? Bel Lidwien Kamp 030 – 254 2365 of mail haar met een vraag: lidwien.kamp@coachnetwerk.nl