Deze opdrachtgevers kiezen CoachNetwerk voor de professionele ontwikkeling van hun medewerkers:

Re-integratie

Medewerkers die door ziekte of enige andere reden langere tijd uit het arbeidsproces zijn geweest kunnen moeilijk weer op eigen houtje in het arbeidsritme komen.

De re-integratiecoach heeft tot doel om cliënten hun plezier in werk en hun bijdrage aan de maatschappij weer te leren vinden. Dit kan op de bestaande werkplek of de coaching wordt gedeeltelijk ingezet voor het helpen oriënteren en vinden van een nieuwe werkkring.  Tijdens de startperiode van werk is de re-integratiebegeleiding gericht op het functioneren in het werk, de wisselwerking tussen de coachee en zijn collegae en leidinggevenden en de privé-werk balans. De coach ondersteunt tevens bij het in praktijk brengen van het geleerde in therapie en houdt waar nodig een spiegel voor.

In deze fase kan mindfulness ondersteunend zijn.