Deze opdrachtgevers kiezen CoachNetwerk voor de professionele ontwikkeling van hun medewerkers:

Replacement

Wanneer een loopbaan door enige reden ten einde komt, is het vaak heel wenselijk dat er hulp verleend wordt bij het vinden van nieuw werk. Anders kunnen negatieve gevoelens over het baanverlies het verwerven van nieuw werk ernstig in de weg staan.

In een replacementtraject wordt –indien nodig- eerst gewerkt aan rouwverwerking.

Vervolgens worden in de loop van het traject drie vragen beantwoord: wie ben ik, wat wil ik en wat kan ik?  Met verschillende technieken (zoals de SWOT, het waarderende zelfonderzoek, gericht ‘dromen’ en kernkwadranten) worden aan deze antwoorden gewerkt. Daarbij is te zien dat in de loop van het traject een verschuiving plaatsvindt van eerst persoonlijk onderzoek naar later meer oriëntatie op de markt.

Het doen van een Motivatie-Analyse kan ondersteunend werken.