Deze opdrachtgevers kiezen CoachNetwerk voor de professionele ontwikkeling van hun medewerkers:

Workshop Managen op voorkomen van burn-out

een workshop voor managers die hun afdeling gezond willen houden

Aanleiding
Je afdeling heeft een hoog ziekteverzuim.
De werkdruk op je afdeling is erg hoog en het ziekteverzuim is vrij laag. Dat wil je zo houden.
Je afdeling maakt een periode van veel verandering en werkstress door.
Het lijkt of je medewerkers ‘op’ zijn: anders dan vroeger halen ze er niet meer uit wat er in zit.
Een van je medewerkwerkers zit thuis met een ‘burn-out’: wat zal het effect voor de anderen zijn?
Je medewerkers lijken het erg druk te hebben, maar produceren eigenlijk vrij weinig: is er ‘grijs’ verzuim?
Zo ja, dan is deze workshop voor jou bedoeld!

In deze workshop leer je:
over de gevolgen en gevaren van een te hoge werkbelasting en te hoge stress
de signalen herkennen die wijzen op chronische stress bij werknemers
hoe je deze signalen tijdig met je medewerkers kunt bespreken
dilemma’s herkennen die bij chronische stress van je medewerkers aan de orde kunnen zijn
het bespreken van signalen van te hoge stress en het onderkennen van die dilemma’s.
Deze workshop helpt je om als manager heldere keuzes te maken en je medewerkers optimaal te begeleiden.

Voor wie
Iedereen die in bedrijven en organisaties te maken heeft met medewerkers met een stevige werkbelasting, zoals:
- managers en leidinggevende van afdelingen
- andere geïnteresseerden die hier ook mee te maken hebben zoals HR-functionarissen, leeradviseurs en interne coaches.

De workshop omvat:
Twee dagdelen met een tussenliggende periode van drie weken.

Eerste dagdeel:
 Het grootste deel van de tijd besteden we aan het gezamenlijk bespreken van een casus uit de praktijk van de workshopleider:
In deze casus komen achtereenvolgens allerlei dilemma’s die je als manager of begeleider hebt bij mensen in stressvolle situaties aan de orde. Door dit te bespreken scherpen we ons gevoel voor die dilemma’s aan. Aan de orde komen zowel de dilemma’s die je hebt als leidinggevende met meerdere verantwoordelijkheden, maar ook de (vaak onzichtbare) dilemma’s waar een overbelaste medewerker zelf mee te kampen heeft.
Tweede dagdeel:
 Aan het slot van het tweede dagdeel heb je grondige kennis van het Chronische Stress syndroom en de gevolgen daarvan. Je mogelijkheden om een dreigende burn-out tijdig te onderkennen en op een gezonde manier met je medewerkers om te gaan zijn aanzienlijk toegenomen.

Workshopleider
Annemieke Rozemond (annemieke.rozemond@coachnetwerk.nl)
Voor een lichter leven met meer impact.
Werk: het coachen van leiders en professionals om in een opwaartse spiraal te komen van innerlijke rust.
Doel: mensen helpen duurzaam productief te werken vanuit voldoening.
Specialiteit: oplossen van chronische stress, achterhalen van de natuurlijke motivatie en werken met meditatie.