Deze opdrachtgevers kiezen CoachNetwerk voor de professionele ontwikkeling van hun medewerkers:

Werkenergieanalyse

Direct de vinger op de zere plek….

bij vragen over loopbaanontwikkeling, stressreductie, (dis)functioneren, jobcrafting en duurzame inzetbaarheid.

Aanleiding

“Er wringt iets in mijn werk, maar echt de vinger erop leggen lukt niet.”
“Ik wil mijn functie leuker maken maar weet niet zo goed hoe.”
“Wil ik blijven op deze plek of toch veranderen van functie/baan?”
“Waarom voel ik me niet zo vitaal als ik zou willen?”

Veel medewerkers en managers herkennen dit soort issues. Er loopt iets niet lekker en het verdient aandacht.

Snel inzicht in de situatie

Een heel coachtraject ingaan is soms een te grote stap. Ondertussen blijft de ongezonde situatie wél voortsukkelen. Niet goed voor de persoon in kwestie en niet goed voor de afdeling en organisatie.

De Werkenergieanalyse, afgekort WEA, kan hierin een snelle en laagdrempelige oplossing bieden.

 

Wat is de WEA?

De WEA bestaat uit een wetenschappelijk onderbouwde vragenlijst die thuis of op kantoor online wordt ingevuld. Het resultaat is een helder rapport met inzicht gevende grafieken en cijfers. De medewerker krijgt hiermee een soort van röntgenfoto in handen van de huidige situatie op het werk. Een spiegel van ‘zo is de situatie’ op persoonlijk en relationeel niveau, binnen de context van functie, afdeling en organisatie.

Waar bestaat de WEA uit?

De WEA bestaat uit een vragenlijst, een analyserapport en een coachgesprek van 2 uur met een gecertificeerde coach.

Onderwerpen die aan de orde komen:

 

 • mate van bevlogenheid
 • energie- en stressbronnen zoals mate van ervaren steun, autonomie, werkdruk, werk-/privébalans en beleid & organisatie
 • energiegevers en -nemers in de eigen werkzaamheden
 • werkenergiebalans van een gemiddelde werkweek 
 • mate van flow in je werkzaamheden

 

Tijdens de coachsessie wordt een helder prioriteitenplan opgesteld waarmee de medewerker direct aan de slag kan.

Resultaat

De medewerker komt in beweging, en:

 

 • neemt meer eigen regie over zijn situatie
 • krijgt meer inzicht in wat binnen zijn eigen invloed ligt om te veranderen
 • maakt op basis hiervan heldere keuzes en
 • onderneemt concrete acties op basis van een prioriteitenplan

 

Dit alles leidt tot een grotere bevlogenheid en betrokkenheid, en daarmee ook werkplezier. Meestal binnen, maar soms ook buiten de huidige werkkring. Helderheid op dit front is voor alle partijen opluchtend en vitaliserend.

Na afloop

Na het gesprek zijn er meerdere mogelijkheden:

 

 1. de werknemer gaat er zelf mee aan de slag; 
 2. de werknemer wenst alsnog een coachtraject om hulp te krijgen bij het bewerkstelligen van de gestelde doelen 
 3. er vindt een gesprek plaats met de leidinggevende, eventueel met de coach erbij, om te bespreken welke stappen wenselijk zijn

 

Interesse?

Stuur een mailtje aan Lidwien Kamp, lidwien.kamp@coachnetwerk.nl

Zij selecteert dan een van de coaches die de Werkenergieanalyse aanbiedt. Vervolgens ontvangt de werknemer een link voor toegang tot de online vragenlijst. De coach zal z.s.m. een afspraak plannen om het rapport te bespreken.