Deze opdrachtgevers kiezen CoachNetwerk voor de professionele ontwikkeling van hun medewerkers:

Begeleide Intervisie

 

Samen aan de slag met Begeleide Intervisie

Professionals binnen hetzelfde vakgebied of werkzaam binnen dezelfde branche kunnen veel en effectief van elkaar leren door samen aan de slag te gaan met Intervisie. Het goed aanleren en organiseren van Intervisie is een specialiteit op zich. CoachNetwerk beschikt over coaches die de deelnemers leren zelfstandig Intervisie uit te oefenen door:

  • de deelnemers kennis te laten maken met de belangrijkste principes en werkwijzen;
  • hen actief deel te laten nemen aan enkele intervisiebijeenkomsten;
  • het praktisch leren opzetten van Intervisie (organisatie, rollen, voorwaarden, frequentie, tijdsbeslag enz.);
  • het coachen / opleiden van deelnemers tot intervisor (facilitator/procesbegeleider). 

Intervisie van leidinggevenden van verschillende Nederlandse organisaties

Naast de intervisieprogramma’s die binnen de eigen organisatie plaatsvinden, is het voor leidinggevenden mogelijk om deel te nemen aan een speciaal programma waarin zij een groep vormen met leidinggevenden van andere Nederlandse organisaties. Hier is vooral aandacht voor het doorbreken van het eigen bedrijfsparadigma, het vergroten van het eigen netwerk en leren van professionals die werkzaam zijn in een heel andere denkwereld.

Voor aansluiting en meer informatie, bel of mail met José Mark, 06 - 46 82 12 72, jose.mark@coachnetwerk.nl.

Lees ook het artikel "De Waarde van Begeleide Intervisie". 


E-intervisie

Je kunt bij CoachNetwerk ook terecht voor E-Intervisie.

Een werkwijze waarbij elke intervisant, op zijn eigen moment, op de plek die hij kiest via een beveiligde webapplicatie een bijdrage kan leveren in de Intervisie.
Een E-Intervisiegroep start met enkele ‘normale’ sessies waarbij iedereen op dezelfde tijd op dezelfde plek aanwezig is. Kent men elkaar enigszins dan kan E-intervisie starten.
De beveiligde virtuele omgeving zorgt voor de benodigde privacy.

Acht van onze coaches hebben een e-intervisie-accreditatie. We kunnen een goede aanbieding maken voor borging en training van (e-) intervisietrajecen in uw organisatie.

Vragen? Neem vrijblijvend contact op: jose.mark@coachnetwerk.nl, 06 - 46 82 12 72.

Maak van leren en ontwikkelen een niet te stoppen proces en uw hele organisatie zal er zijn voordeel mee doen!
 

Overzicht Intervisie begeleiders

Hieronder ziet u een overzicht van intervisie begeleiders. Klik op een naam om meer informatie te zien. 

José Mark

Janine Stolvoort

Marcel Jansen

Maleene de Ridder

Odile Seebregts

Margreet van Persie

Marieke Jellema

Margje Duursma

Charlotte van den Wall Bake

Inge Hageman