Deze opdrachtgevers kiezen CoachNetwerk voor de professionele ontwikkeling van hun medewerkers:

De toepasbaarheid van individuele coaching als veelzijdig ontwikkelinstrument in de organisatie

 Coachspecialisaties en toepassingen

Keuzes maken

Elke organisatie, die coaching als ontwikkelinstrument wil gebruiken heeft beleidskeuzes te maken over de gebieden waar zij coaching wil inzetten. Coaching kent immers veel verschillende aanleidingen en daarmee veel specialisaties.

Zo kan je coaching inzetten op groei, op preventie of om curatieve redenen:

  • Bij groei kun je denken het aanleren van iets nieuws en/of het verleggen van grenzen. We spreken dan ook wel van transformatie. 
  • Preventieve interventies worden ingezet wanneer medewerkers zich persoonlijk of professioneel willen ontwikkelen, waarbij ze tegelijkertijd zichzelf behoeden voor afglijden naar disfunctioneren. We noemen dit preventieve interventies. 
  • Begeleiding om curatieve redenen gebeurt wanneer iemand zozeer is teruggevallen dat hij of zij zonder flink herstel niet werkzaam kan zijn op deze werkplek.

De overgangen tussen de drie gebieden zijn in werkelijkheid niet zo scherp als ze hier boven beschreven staan.

Daarnaast is sprake van een glijdende schaal van het zakelijk functioneren naar het persoonlijk functioneren. Ook hier zijn de scheidslijnen niet hard en vermengen persoonlijk en zakelijk functioneren zich. Als je persoonlijk gevoelens en gedachten niet goed hanteert, dan ondervind je daar doorgaans in de zakelijke wereld veel last van.

Meer en minder effectief functioneren

Het functioneren van welke medewerker dan ook, als mens of als ‘functionaris’, zal niet op alle gebieden even doeltreffend zijn. Zoiets is enerzijds persoonlijk bepaald en anderzijds functioneel/contextueel. Iemand die onder de ene set arbeidsomstandigheden matig functioneert, kan onder een andere set omstandigheden zeer sterk uit de verf komen. Een voorbeeld: een competitieve medewerker kan in een coöperatieve werkomgeving moeilijk acceptatie vinden van zijn gedrag en overtuigingen; daarentegen zal een coöperatieve werknemer in een competitieve omgeving niet op zijn plaats zijn.

Coaching of training?
Bij het besluit tot het verbeteren van iemands functioneringsniveau komt steeds de vraag op: bieden we een training of coaching aan? Een simpele benaderingswijze daarvoor is: Ontbreekt het de medewerker aan algemene of specifieke kennis maak dan de keuze voor een training. Tijdens een training/opleiding wordt een hoop waardevolle kennis overgebracht, wel gedurende een relatief groot aantal studie uren. Lang niet alle leerstof zal bruikbaar zijn voor iedere deelnemer. Om iedere deelnemer in een opleidingsgroep een nuttige ervaring te verschaffen, wordt een grote hoeveelheid kennis aan  allen aangeboden. Ieder pikt op wat hij nodig heeft. Dit noemen we just-in-case learning. Het effect kan duurzaam zijn, maar dat staat alleen vast als het geleerde –op korte termijn-voldoende in de praktijk kan worden gebracht.

Wanneer iemand versterking nodig heeft in zijn gedragsniveau, nieuwe persoonlijke kwaliteiten wil ontwikkelen of graag verlost wil worden van beperkende overtuigingen, dan is één op één coaching de aangewezen weg. De coachee onderzoekt met de coach, geheel in maatwerk, waar zijn persoonlijke eigenschappen versterkt kunnen worden. Zo wordt het functioneren in de persoonlijke én in de werkomgeving verbeterd. Door de persoonlijke aandacht wordt in veel minder contact-uren, met coaching als just-in-time learning, bereikt dat het persoonlijk en het zakelijk functioneren duurzaam wordt verbeterd. Duurzaam omdat coaching ingrijpt op persoonsniveau. De coachee kan het geleerde direct toepassen. Elk coachtraject bevat herhalingsmomenten waardoor het geleerde meer duurzaam aanwezig blijft.

Natuurlijk kan ook een team coaching nodig hebben. Wanneer een team niet functioneert of voor een grote gezamenlijke uitdaging staat, dan kan de teamcoach grote resultaten boeken met een combinatie van groepsdynamica en persoonlijke coaching. Teamcoaching functioneert alleen met participatie van de teammanager. 

Coachspecialisaties

Een breed scala aan vragen leidt tot een groot aanbod aan specialisaties. Hier omschrijven we diverse varianten.

De omschrijving is zoveel mogelijk ingevuld vanuit de vragen:
“Welke eisen worden er aan de coachee gesteld?” en 
“Wat biedt de coach?”

Heb je een vraag over een specialisatie of staat jouw vraag er niet expliciet bij?
Neem contact op met Lidwien Kamp, 030 – 254 2365, lidwien.kamp@coachnetwerk.nl.