Deze opdrachtgevers kiezen CoachNetwerk voor de professionele ontwikkeling van hun medewerkers:

Communicatietraining

Aanleiding 

Een voorzitter zegt tegen de aanwezigen dat hij graag zou willen dat ieder deelneemt aan de discussie die gevoerd gaat worden. Want de uitkomsten van de discussie zijn bepalend voor een beslissing die moet worden genomen.  In het gesprek dat volgt, doen echter maar drie van de twaalf aanwezigen actief  mee.

Misschien een herkenbare situatie. Wat gebeurt hier nou, waardoor de boodschap van de voorzitter blijkbaar iets anders teweeg brengt dan wat hij vraagt?            

Zodra we met één of meer personen samen zijn, communiceren we met elkaar. Dat gebeurt bewust en onbewust via de woorden die gebruiken, maar ook met onze lichaamstaal. In deze interactie kan veel goed gaan, er gaat echter ook het nodige mis. Omdat we onjuist interpreteren. Of we denken dat onze boodschap heel duidelijk bij de ander is overgekomen, terwijl die ander deze niet ontvangt.

In deze training gaan we in op de wijze waarop we communiceren. Je leert wat het verschil is tussen de inzet van je communicatie en het effect. Wat er nodig is om de communicatie op een goede manier te laten verlopen. En hoe je op een effectieve manier aan kan geven welk gedrag van de ander je zou wensen.

Wat de voorzitter betreft: die heeft in de training geleerd dat hij zelf zoveel aan het woord was, dat hij anderen de kans ontnam om mee te praten. In een volgende discussie nodigt hij uit en geeft hij werkelijk ruimte voor ieder om  te kunnen deelnemen.

Doel van de training

  1. Bewust worden van je eigen gedrag en daarmee van je eigen aandeel in de interactie met de ander
  2. Handvatten om goed te communiceren. 

Voor wie

Voor individuen of teams die  aandacht wilen besteden aan meer effectief communiceren.  

Inhoud

Het programma wordt op maat gemaakt, een voorbeeld van een programma:

Eerste dagdeel
Door middel van een aantal eenvoudige en effectieve oefeningen gaan we in op wat we waarnemen en hoe we interpreteren. Hierdoor word je je als deelnemer bewust van je eigen perceptie op een situatie.
Wanneer je eigen perceptie bekend is, gaan we in op gedrag. Hoe ontstaat dit, welke invloed heeft onze perceptie op ons gedrag en op de interactie? Hiervoor introduceren we een korte heldere oefening.
Als blijkt dat je je laten beïnvloeden door je waarneming, hoe kan je er voor zorgen dat je (toch) open blijft communiceren met de ander? 

Een aantal communicatieve vaardigheden wordt toegelicht en hiermee geoefend: 

  • non verbale communicatie
  • actief luisteren 
  • congruente en incongruente communicatie
Tenslotte besteden we aandacht aan het kernkwadrant. Welke kwaliteiten  neem je mee in je contact met anderen en welke valkuilen horen hierbij? Welke uitdaging kan je verder uitwerken? 

Tweede dagdeel
In een interactie wordt over het algemeen meer aandacht besteed aan inhoudelijke zaken (inhoudsniveau) dan aan wat er in de relatie gebeurt (betrekkingsniveau). Terwijl dit laatste in veel situaties van groter belang is dan de inhoud. 
In de training besteden we op een toegankelijke en veilige manier aandacht aan hoe we feedback kunnen geven en ontvangen. 
En we gaan in op het onderscheid tussen de inzet van je communicatie en het effect. Hiervoor wordt onder andere het Johari Window besproken: we hebben de feedback van een ander nodig om het effect van onze communicatie te leren kennen.

Derde dagdeel

Het geleerde uit de vorige dagdelen ga je actief inzetten in gesprekken. De onderwerpen gaan over zaken binnen de organisatie, die momenteel relevant voor je zijn. 

Tijdens deze gesprekken zal van tijd tot tijd een time out worden ingelast en wordt metacommunicatie ingezet: de wijze waarop het gesprek wordt gevoerd wordt besproken. Hierbij is ruimte om elkaar feedback te geven; we bespreken patronen in de communicatie en gaan in op het betrekkingsniveau en inhoudsniveau. 

Wanneer de communicatietraining in een team wordt gegeven of aan een groep medewerkers die veel met elkaar samenwerkt, wordt een koppeling gemaakt tussen de communicatie in deze oefening en de communicatie die het team buiten de training met elkaar heeft. Wat is herkenbaar? Wat zijn sterke punten? Waar kan meer aandacht aan worden besteed?

Vierde dagdeel
Enkele psychologische modellen maken duidelijk, dat mensen vaak op een voorspelbare manier op elkaar reageren. Door deze regelmatigheden in gedrag tussen mensen te herkennen, zal je meer controle krijgen over de manier waarop de interactie tussen jou en de ander verloopt. 
We gaan deze modellen op een praktische manier toepassen.

Vijfde dagdeel
Enige tijd na de training volgt een follow-up: hoe verloopt de communicatie? Wat lukte hierin wel en wat lukte niet? Welke ondersteuning heeft men nog nodig?
Deelnemers geven elkaar feedback en de setting van de bijeenkomst is meer een intervisie dan een training.

Algemene gegevens

Duur: De training wordt op maat gemaakt
Waar: Nader te bepalen
Wie: Groepen van 8 – 12 deelnemers

Bereikbaar via 

 Lidwien Kamp, lidwien.kamp@coachnetwerk.nl