Deze opdrachtgevers kiezen CoachNetwerk voor de professionele ontwikkeling van hun medewerkers:

CoachNetwerk is ook een kenniscentrum

Coaching is nog steeds een jong vak. Graag houden we u op de hoogte van allerhande ontwikkelingen die erin plaatsvinden. 

We hebben op veel subgebieden specialisten in huis. 

Hebt u vragen over coaching, van welke aard dan ook, neem contact op via lidwien.kamp@coachnetwerk.nl

of  bel 030-2542365.