Deze opdrachtgevers kiezen CoachNetwerk voor de professionele ontwikkeling van hun medewerkers:

Visie en Missie


Wij geloven in de kracht van mensen.
Zij maken organisaties tot wat ze zijn. Wanneer mensen worden gestimuleerd en in staat worden gesteld hun talenten en kwaliteiten te gebruiken, kunnen organisaties zich ontwikkelen en groeien.

CoachNetwerk maakt mensen en organisaties succesvoller door het bieden van coaching en het beschikbaar maken van kennis op gebied van ontwikkeling van mens en organisatie.
Het is ons streven dat iedere werkgerelateerde coach- of ontwikkelvraag binnen bedrijven herkend en erkend wordt en dat elke vraag beantwoord wordt met een passend en kwalitatief goed traject.

Coaching is een volwaardig vak uitgeoefend door professionals die een opleiding hebben gevolgd, hun praktische vakmanschap vergroten door het veelvuldig beoefenen en hun kennis onderhouden door intervisie, supervisie of bijscholing. Wij sluiten graag aan bij de definitie van de Nederlandse Orde van Beroeps Coaches:
“Coaching is die vorm van professionele begeleiding waarbij de coach als gelijkwaardige partner de cliënt ondersteunt bij het behalen van zelfgekozen doelen”.