Deze opdrachtgevers kiezen CoachNetwerk voor de professionele ontwikkeling van hun medewerkers:

Motivatie-analyse® voor professionals

 

Aanleiding 

Motivatie is de kern van succes in werk

Net zoals je van een appelboom geen kastanjes kan verwachten, kun je van een mens niet verwachten dat hij kan floreren op een plek die niet past bij zijn natuurlijke motivatie.

Motivatie is een belangrijk goed; wanneer je als professional voor iets gemotiveerd bent, wil je je er graag voor inzetten. Doe je werk, dat je van nature met plezier doet, dan behaal je makkelijk goede resultaten. Ieder werkelijk succesvol persoon die je hierover spreekt zal aangeven dat hij zich als vanzelfsprekend gemotiveerd voelde om steeds dat te doen wat hij deed, zodat hij er steeds beter in geworden is. Oftewel: meer resultaat en meer plezier in het werk, kunnen alleen bereikt worden als je je natuurlijke motivatie en aanleg inzet. Sommige mensen weten van jongs af aan wat ze willen in hun werk. Veel vaker komt het voor dat mensen nauwelijks idee hebben welk werk bij hen past. Ze hebben geen goed beeld van wat hen werkelijk motiveert. Gelukkig is het mogelijk om individuele motivatie op systematische wijze te analyseren.

Wanneer een motivatie analyse®

Op de volgende momenten:

 • Bij het opstellen van een persoonlijk ontwikkelingsplan.
 • Bij een functioneringsgesprek: hoe kan je gemotiveerd raken voor je werk, zodat de productie of kwaliteit van je werk toeneemt.
 • Als je een nieuwe taak, project of verantwoordelijkheid toegewezen krijgt. 
 • Als je een promotie of andere functie overweegt.
 • Als je het plezier in het werk kwijt bent; om zicht te krijgen op wat je mist.
 • Als de afdeling waar je werkt wordt gereorganiseerd en er een nieuwe rolverdeling komt; zodat je weet op welke plek jij zou passen.
 • Als je wilt solliciteren naar een nieuwe baan binnen of buiten het bedrijf. 

 

Hoe ziet de analyse eruit

De analyse bestaat uit een aantal persoonlijke gesprekken. Je krijgt de kans om situaties uit je verleden te beschrijven waarin je werkelijk voldoening en plezier had in wat je deed. Je ervaringen uit het verleden vormen een goede voorspeller voor de toekomst. Omdat je tijdens de gesprekken goed contact maakt met de gevoelens die bij deze ervaringen horen, kun je bewust nagaan welke mogelijkheden je hebt om in de toekomst dergelijke gevoelens opnieuw te ervaren. Deze benadering werkt grondiger dan een test. Een motivatieanalyse® gaat meer in op het aspect plezier dan een talenten- of competentieanalyse.

De volgende parameters kun je nalezen in het motivatieprofiel:

 

 

 

 

 

 

 

Het resultaat

Het resultaat is een MotivatieProfiel®. Dit is een blauwdruk van de natuurlijke begaafdheid. Daarmee kun je het werk afstemmen op dat wat werkelijk voldoening geeft. De manier om te floreren in je werk!

Het MotivatieProfiel®:

 • is iets wat het hele leven blijft gelden.
 • is onweerstaanbaar in die zin dat iemand de neiging zal blijven houden, om vanuit zijn natuurlijke motivatie zijn werk in te vullen.
 • is onverzadigbaar, wat betekent dat iemand steeds weer volgens zijn motivatiepatroon voldoening zal proberen te vinden in het leven.
 • maakt iemands gedrag begrijpelijk.
 • geeft een kader en richting waarbinnen iemand zich in de diepte kan ontwikkelen.

 

Algemene gegevens

Een Motivatie-Analyse® omvat:

 • Drie gesprekken van plusminus twee uur.
 • 4-6 uur huiswerk voorafgaand aan het eerste gesprek.
 • Het toepassen van een beproefde systematische analyse.
 • Een op de persoon geschreven rapport met een gedetailleerd MotivatieProfiel® dat het hele leven geldig is.
 • Algemene aanbevelingen hoe het profiel toe te passen in werk zodat het werk passender wordt gemaakt en iemand werkelijk gaat floreren.

Een Motivatie-Analyse® + loopbaantraject omvat:

Een Motivatie-Analyse® zoals boven omschreven en drie extra gesprekken om een concrete volgende loopbaanstap te kunnen zetten binnen of buiten de organisatie.

Bereikbaar via

Annemieke van Rozemond,  annemieke.rozemond@coachnetwerk.nl