Deze opdrachtgevers kiezen CoachNetwerk voor de professionele ontwikkeling van hun medewerkers:

(Lange termijn) Effect van coaching

In Nederland is weinig onderzoek gedaan naar het fenomeen coaching en zeker naar het effect ervan op langer termijn.

Om deze lacune op te vullen hebben wij – in samenwerking met een student van de Universiteit van Tilburg – in 2012 een eerste opzet naar onderzoek hiernaar gedaan.  En succesvol! De student, Marilène Mineur, heeft met de eerste fase van dit onderzoek de NOBCO-thesisprijs 2012 gewonnen.  

Het onderzoek richt zich op de vraag: “Wat zijn de relevante factoren bij het bepalen van de effectiviteit van coachtrajecten?

Wil je de managementsamenvatting over dit onderzoek lezen? Je kunt dit document opvragen bij Lidwien Kamp, lidwien.kamp@coachnetwerk.nl of 030 – 254 23 65.

 

 

E-coaching


CoachNetwerk heeft met verschillende van haar coaches geparticipeerd in een onderzoek van de Universiteit van Tilburg naar het effect en de bruikbaarheid van e-coaching en in het bijzonder naar het gebruik van een e-coach-methodiek.

Binnen CoachNetwerk wordt e-coaching voornamelijk in combinatie met face to face coaching aangeboden.

Voor meer informatie hierover kun je contact opnemen met Lidwien Kamp, 030 - 254 23 65, lidwien.kamp@coachnetwerk.nl.