Deze opdrachtgevers kiezen CoachNetwerk voor de professionele ontwikkeling van hun medewerkers:

Overzicht coachprofielen


Afhankelijk van de coachvraag zetten wij verschillende vormen van coaching in; zie meer hierover bij Coachvormen.

Voor de drie meest voorkomende coachvormen zijn verschillende profielen van de coaches beschikbaar:

Voor teamcoach profielen zie hier.


Voor organisatiecoachprofielen zie
hier.


Voor individuele coaching coachprofielen zie hier.