Deze opdrachtgevers kiezen CoachNetwerk voor de professionele ontwikkeling van hun medewerkers:

Overzicht teamcoaches


Hieronder ziet u een overzicht van teamcoaches. Klik op een naam om meer informatie te zien.


Teamcoaching  

Teamcoaches begeleiden een groep mensen die een gezamenlijke prestatie willen leveren en hiervoor een hecht en effectief team willen zijn. De teamcoach biedt hulp bij het oplossen van belemmerende probleemsituaties, zodat het team een “winning team” kan gaan worden. De coach gebruikt daarbij een combinatie van groepsdynamica en persoonlijke coaching. 

Via Teamcoaching wordt bereikt dat het persoonlijk en het zakelijk functioneren duurzaam wordt verbeterd.

De teamcoaches van CoachNetwerk beschikken ieder over een eigen combinatie van vaardigheden en persoonlijke stijl, waardoor CoachNetwerk adequaat vele verschillende teamcoachvragen kan beantwoorden. Zodra de coachvraag helder is kunnen wij door heel gericht te selecteren zorgen voor de optimale matching.

Vragen? Neem vrijblijvend contact op: lidwien.kamp@coachnetwerk.nl, 030-2542365

 

Speciaal aanbod

Nemen jouw mensen via CoachNetwerk deel aan een teamcoachtraject? Dan staat hun kompas gericht op ontwikkeling en leren!

Het is binnen die context heel goed mogelijk dat er tijdens zo’n traject zich bij individuele medewerkers een eigen extra verdiepende vraag aandient. Tijdens het traject ontdekken mensen namelijk geregeld dat er nog wel meer is waar ze op in willen gaan, waar ze begeleiding bij zoeken en waar ze over willen sparren met een professional.

Leren en Ontwikkelen: een niet te stoppen proces.

Voor iedere persoon die meedoet aan een lopend Intervisie of Teamcoachtraject van CoachNetwerk bieden wij de mogelijkheid aan om eenmalig, voor het gereduceerde tarief van € 150,-- per uur, 3 coachsessies van 1,5 uur af te nemen.

Na 3 sessies zijn vaak al persoonlijke resultaten te melden en deze resultaten hebben weer hun positieve weerslag op het gezamenlijke leerproces.
Maak van leren en ontwikkelen een niet te stoppen proces en jouw hele organisatie zal er zijn voordeel mee doen!