Deze opdrachtgevers kiezen CoachNetwerk voor de professionele ontwikkeling van hun medewerkers:

Vitaliteits-check bij overbelasting door stress

 

Aanleiding

Stress kan leiden tot verschijnselen als oververmoeidheid, overspanning en burn-out. Stress wordt vaak veroorzaakt door een combinatie van factoren, zowel op het werk als privé.

Hoe eerder ingegrepen wordt, hoe sneller herstel van deze verschijnselen mogelijk is en erger wordt voorkomen. Wij bieden je een wetenschappelijk onderbouwde methode om vast te stellen in welke mate een medewerker weerbaarheid verliest door langdurige (over-) belasting en hersteltekort. Wanneer je je zorgen maakt over medewerkers en wil voorkomen dat deze te weinig herstellen na een periode van negatieve stress is deze methode een goede manier om erachter te komen hoe het met de vitaliteit van jouw medewerkers gesteld is. De methode is ontwikkeld door CSR Centrum.

Doel

Het doel van deze check is om de cliënt en diens leidinggevende voor te lichten over de fysiologische toestand van de cliënt, zodat zij een verstandige beslissing kunnen nemen over een eventueel vervolgtraject.

Wanneer 

Het inzetten van de Vitaliteitstest is zinvol wanneer je één of meer van de volgende signalen bij een medewerker ziet. Jouw medewerker:

 • Is moe en lusteloos,
 • Is snel geïrriteerd en aangebrand of lijkt juist onverschillig,
 • Is vaker ziek,
 • Lijkt vergeetachtig,
 • Lijkt moeite te hebben met besluiten te nemen,
 • Heeft een geschiedenis van maandenlange stress door hoge werkdruk, zorg voor anderen (kinderen, zieke partner of ouders), of slecht slapen,
 • Lijkt weinig energie te hebben voor ontspanning,
 • Lijkt niet meer te kunnen stoppen.

Vaak is een bijkomend verschijnsel van overbelasting dat iemand niet meer zelf kan aangeven dat het allemaal teveel is geweest. Jouw rol in de erkenning wat er gaande is, is heel waardevol en kan iemand helpen gas terug te nemen en het eigen herstel weer op gang te brengen.

Aanpak

De medewerker krijgt na aanmelding voor de Vitaliteits-check:

 • Een korte vragenlijst toegestuurd, die binnen enkele minuten in te vullen is.
 • Het verzoek een online test te doen, die geijkt wordt met de antwoorden van andere mensen (via CSR Centrum).
 • Een interview met een gespecialiseerde coach om te achterhalen wat de voorgeschiedenis is van de verminderde vitaliteit.
 • Een schriftelijke rapportage met resultaten en adviezen.

Indien wenselijk volgt er nog een zogenaamde bio- fysiologische meting en een extra coachgesprek met voorlichting over de fysieke en psychische reacties op stress. 

Na de test

Na het doen van de Vitaliteitstest biedt CoachNetwerk, als het nodig is, een effectief coachtraject aan gericht op het fysieke en psychische herstel en beter zelfmanagement. Daarbij gaat het om het omkeren van een neerwaartse spiraal waarin iemand kan belanden door overbelasting en hersteltekort. Deze aanpak heet Chronische Stress Reversal en is ontwikkeld door het CSR Centrum.

Bereikbaar via

Annemieke Rozemond,  annemieke.rozemond@coachnetwerk.nl